شکنجه یک زندانی جوان تا حد مرگ در زندان مرکزی اردبیل

 

ضرب و شتم و شکنجه زندانی بیگناه در مقابل دیدگان سایر زندانیان

دژخیمان خامنه‌ای در زندان مرکزی اردبیل برای مرعوب کردن زندانیان، اقدام به ضرب‌وشتم و شکنجه بعضی از آنان در مقابل دیدگان سایر زندانیان می‌کنند. طی هفته اول شهریور یکی از زندانیان محبوس در بند جوانان زندان اردبیل به‌نام کیوان مختاری توسط رئیس زندان و سایر مزدوران در مقابل چشم سایر زندانیان این بند به زیر شلاق و لگد و باتون برده شد به‌طوری‌که اکثر نقاط بدن وی کبود و دچار جراحات متعددی گردید.

جنایتکاران این زندانی جوان را که حدوداً 26ساله است بعد از شکنجه شدید، جهت مرعوب ساختن سایر زندانیان چهار شبانه روز در وسط حیاط زندان به میله پرچم رژیم بسته و سپس به بند قرنطینه منتقل می‌کنند. دژخیمان نهایتاً وی را بعد از حدود دو هفته به داخل بند جوانان برگشت می‌دهند به‌طوری‌که هنوز تمامی بدن وی از شدت ضرب‌وشتم کبود است.