شهبانو فرح پهلوی: کشور ثروتمند ایران را به کشوری گرسنه تبدیل کردند

شهبانو فرح پهلوی، روز چهارشنبه در آستانه چهل و سومین سالگرد «انقلاب اسلامی» در ایران در پیامی انقلاب سال ۵۷ را «فتنه ۲۲ بهمن» نامید و تاکید کرد که «ایمان دارم نور بر تاریکی پیروز خواهد شد».

شهبانو فرح پهلوی با اشاره به این که ایران روزهای تیره و ناگواری را از سر می‌گذراند، ابراز امیدواری کرد که ایران «بار دیگر ققنوس‌وار از خاکستر خود» برخیزد.
به گفته فرح پهلوی، همه ایرانیانی «که مهر این کهن‌دیار را در دل دارند، دست در دست هم با استواری و همبستگی در راه پیروزی بر تیرگی‌ها و دشواری‌ها گام بر می‌دارند».
پیام تازه آخرین ملکه ایران در حالی منتشر می‌شود که در ماه‌های اخیر توجه و تقدیر عده چشمگیری از مردم ایران به محمدرضاشاه و خانواده او مقام‌های جمهوری اسلامی را به واکنش واداشته است.