شناسایی کنید : الوات و قمه کشان مزدور جمع کرده اند تا جای خالی«ملت» در راهپیمایی مضحک ۲۲ بهمن را پر کنند!

کار که به جنگ‌خیابونی بکشه جودو کار بودن و داشتن قیافه تخمی کار ‌نمیکنه ،
‏یک آدم معمولی با یک میلگرد سایز ۱۸ به طول پنجاه سانتیمتر و وزن یک کیلوگرم اگر بکوبه تو صورت این عوضی ، این عوضی دیگه بلند نمیشه.
وقتی حکومت آخوندی و سپاه از حضور مردم در مراسم حکومتی ۲۲بهمن نا امید می شوند با فضاحت و آبرو ریزی، دست به دامان اراذل قمه کش صورت زخمی و سابقه دار می شوند!!
اما غافل از اینکه این سگان هار که بخاطر یک استخوان، خوش خدمتی میکنند نیز بزودی همراه اربابان آنها به دست ملت حذف می شوند…!!