شلیک نیروهای سپاه به خودروی حامل روغن خوراکی و مرگ راننده + فیلم

نیروهای مرزبانی سپاه در نقطه صفر مرزی با پاکستان به یک خودروی حامل روغن خوراکی شلیک کردند و موجب پرتاب شدن خودرو به انتهای دره و مرگ راننده این خودرو شدند.

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۷تیر ۹۹ به نقل از کمپین فعالین بلوچ،‌ روز گذشته نیروهای مرزبانی سپاه پاسداران در نقطه صفرمرزی با پاکستان،‌ به طرف یک خودروی وانت تویوتا با بار روغن خوراکی شلیک کردند. بدلیل اصابت گلوله به راننده، خودرو منحرف شده و به انتهای دره مَندبُلو در نزدیکی روستای میردوک سقوط کرد.

در نتیجه راننده این خودروی حامل روغن خوراکی به نام عبدالحکیم اهل دشتیاری کشته شد.

شایان ذکر است طی سالهای گذشته بارها و بارها نیروهای سپاه دست به چنین کشتاری زده اند.

نیروهای مرزبانی سپاه پاسداران بصورت آتش به اختیار و با دست باز بدون کمترین حسابرسی به طرف هموطنان شلیک و آنها را میکشند و هیچ ترسی از عواقب کار خود ندارند.

نیروهای سپاه بصورت متناوب هموطنان سوختبر، کولبر و یا رانندگانی را که بخاطر امرار معاش مجبور به روی آوردن به این شغلهای کاذب هستند را هدف قرار داده و آنها را میکشند.

این درحالیست که عامل پیدایش چنین شغلهای سخت، پرخطر و کاذبی کسی نیست جز سپاه پاسداران که تمام سرمایه های کشور را بالاکشیده و احتکار کرده است.