روز پنجشنبه ۱۳ تیر ۹۸ یک جوان محروم که بخاطر فقر و تنگدستی دست به سرقت زده بود در ملاء عام در شهر اهواز توسط ماموران قضائیه شلاق زده شد. شلاق زدن این زندانی که به ۴ سال حبس نیز محکوم شده است، قبل از رفتن به زندان در مقابل چشمان مردم صورت گرفته است.

این اعمال غیر انسانی در شرایطی صورت می‌گیرد که بزرگترین دزدی‌ها واختلاس‌ها توسط ماموران حکومتی و آقا‌زاده‌ها و بالاترین مقامات حکومتی بدون ترس از هیچ گونه مجازات صورت می‌گیرد.

آنها آنگاه که اختلاس‌هایشان بر مردم هویدا می‌شود و به ناچار سر از دادگاه‌های سفارش شده در می‌آورند با احترامات کامل و هیچ گونه ترس واضطرابی خطاب قرار می‌گیرند. در همه این نمونه‌های لورفته، دیده نشده است که دزدان اصلی مورد مؤاخذه قرار بگیرند و یا با احکامی این چنینی مواجه بشوند.

نیروهای انتظامی به منظور ایجاد رعب و وحشت در میان مردم اهواز این زندانی را در وسط یکی از میادین شهر بسته و حکم او توسط یکی از افراد قضاییه در بلندگو به این ترتیب خوانده شد: «…. [بنا به] حکم صادره از شعبه ۱۱۵ جزایی اهواز، به ۴ سال حبس و ۸۴ ضربه شلاق در ملاء عام محکوم گردیده است.»

این حکم توسط یکی از شکنجه‌گران نقابدار در وسط میدان با وحشیگری تمام به اجرا در آمد.

شایان ذکر است که در زمان اجرای این حکم وحشیانه مردمی که شاهد این صحنه بودند با ابراز انزجار از این نمایش تنفربرانگیز حاضر به تجمع در محل نشدند.

جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات‌های تحقیرآمیز استفاده می‌کند، این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر‌آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.