شكنجه زنداني سياسي با زدن 50ضربه شلاق

 

شكنجه زنداني سياسي با زدن 50ضربه شلاق

طبق گزارشات دريافتي  روز پنج شنبه 11 خرداد ماه، حكم ضد انساني 50 ضربه شلاق، بر زنداني سياسي ”حسن رستگاري مجد” در زندان اروميه، اجرا شد.

حسن رستگاری‌مجد، زندانی ۵۱ ساله اهل ارومیه، در حالي 50ضربه شلاق را متحمل شد كه براي وي در يك پرونده سازي ديگر، با همين اتهام، حكم 20 ضربه شلاق ديگر نيز صادر شده است.

طي سال گذشته (1395) اين زنداني سياسي، در يك پرونده سازي، متهم به ” اخلال در نظم زندان” شد . سپس با  اين اتهام براي وي دو پرونده جداگانه تشكيل گشت. در يك پرونده ، به سه ماه حبس و 20ضربه شلاق  و در پرونده ديگر با همين اتهام، به 6ماه حبس و 50ضربه شلاق محكوم شد. يعني در دو شعبه مختلف دادگاه کیفری، مجموعا به ۹ ماه حبس و ۷۰ ضربه شلاق محکوم گرديد.

بنا به گفته شاهدين عيني و خود زنداني، اين احكام براساس  پرونده سازي هايي است كه توسط مسئولين زندان و مشخصا فردي به نام حسین قره‌باغی، رئیس اندرزگاه روان درمانی دو زندان اروميه، انجام  شده است.

يك حكم در تاريخ یک شنبه ۲۸ شهریور ماه سال ۹۵ در شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو، صادر شده و حكم دوم در فروردین ماه سال جاري(1396) از سوی شعبه ۱۰۷ داد کیفری دو ارومیه به وي ابلاغ گرديد.

لازم به يادآوري است كه  آقای رستگاری‌مجد روز شنبه ۱۳ آذرماه سال گذشته در اعتراض به اين وضعيت، به مدت 32 روز اعتصاب غذا كرد و النهايه با قول قاضي ناظر بر زندان، مبني بر اينكه اين پرونده سازي ها، متوقف خواهد شد، به اعتصاب خود پايان داد.

ولي مسئولين زندان و قاضي ناظر به اين قول خود عمل نكرده و حكم دوم نيز براي همين پرونده براي وي  صادر شد.