شعار کشاورزان ورزنه ۳ دی‌ ۹۷ – با مسئولین بزدل، حل نشود این مشکل

1.jpg

صبح روز دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ کشاورزان ورزنه برای دومین روز متوالی و در اعتراض به ندادن حقآبه خود از سوی حکومت، دست به راهپیمایی زدند. کشاورزان ورزنه تظاهرات خود را از دروازه عباس این شهر آغاز کردند.

در این تظاهرات کشاورزان محروم اعلام کردند که حاضرند برای گرفتن حق خود بجنگند و شهید شوند. کشاورزان همچنین از مردم اصفهان، بازاریان ورزنه و دیگر کشاورزان خواستند که از کشاروزان محروم شرق اصفهان حمایت کنند.

حقآبه را اگر ندید تن به شهادت می‌دهیم

«روحانی دورغگو زاینده رود ما کو»
«حقآبه را اگر ندید تن به شهادت می‌دهیم»
«می‌ایستیم می‌جنگیم حقابه‌رو می‌گیریم»
«می‌ایستیم می‌جنگیم حق مون‌رو می‌گیریم»
«بازاری با غیرت حمایت حمایت»
«اصفهانی با غیرت حمایت حمایت»
«کشاورز با غیرت حمایت حمایت»

با مسئولین بزدل حل نشود این مشکل

کشاورزان در ادامه تظاهرات خود اعلام کردند که مشکل آن‌ها با بودن چنین مسئولینی که حاکم هستند حل نخواهد شد و در همین رابطه شعار می‌‌دادند:

«با مسئولین بزدل حل نشود این مشکل»

روز شنبه ۱دی ماه نیز کشاورزان ورزنه به همراه خانواده‌های خود در خیابان‌های ورزنه در اعتراض به ندادن حقآبه قانونی‌شان دست به راهپیمایی زدند. در جلوی صف راهپیمایان بنری حمل می‌شود که روی آن نوشت بود: «مرگ با عزت بهتر  از زندگی با ذلت است»

در آن تظاهرات نیز کشاورزان ورزنه خواستار دستیابی به حق قانونی خود شدند.

کشاورزان شعار می‌دادند.

«درود برکشاورز مرگ بر ستمگر»
«درود بر کشاروز مرگ بر خیانت کار»
«مرگ بر بی غیرت»

شایان یادآوری است که کشاورزان شرق اصفهان ۳ماه است که در شهرهای مختلف این استان در اعتراض به ندادن حق آبه دست به تجمع اعتراض می‌‌زنند که بارها منجر به درگیری با ماموران ضد شورش شده‌اند. کشاورزان اعلام کرده‌اند تا رسیدن به خواسته خود کوتاه نخواهند آمد.