شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر بسیجی در راهپیمایی ۱۳آبان

راهپیمایی زورکی با شعار مرگ بر خامنه‌ای

امروز ۱۳آبان ۹۷ مدارس به صورت اجباری تعطیل شد و از شب قبل هم معلمان را تهدید کردند و به دانش آموزان نیز پیام دادند با عدم شرکت دراین مراسم از آنها نمره کم میشود.

تعطيلي اجباري كلاسها براي راهپيمايي شعار مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر بسيجي

امروز مدارس را در فردیس کرج را تعطیل شد و دانش آموزان را به اجبار و بدون رضایت خانواده‌هایشان برای نمایش ۱۳ آبان به خیابانها بردند. اما دانش آموزان به جای شعارهای رژیم شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر بسیجی می دهند.

جواب گوینده شعار، با شعار مرگ بر خامنه‌ای

صبح امروز یکشنبه ۱۳ آبان ماه، عوامل رژیم در اصفهان برای بازارگرمی نمایش کساد ۱۳ آبان، دانش آموزان مدارس را به اجبار و با اتوبوس و مینی بوس به محلهای تظاهرات و راهپیمایی منتقل می کردند.

علاوه بر این از ساعت ۱۰ صبح سربازان آموزشی را که تازه به خدمت رفته اند را به اجبار به میدان امام اصفهان برده اند.

برغم بسیج رژیم برای به خیابان کشاندن مردم و بخصوص دانش آموزان برای نمایش روز ۱۳ آبان، در تهران این مراسم شکست خورده و با بی اعتنایی مردم و جوانان و دانش آموزان روبرو شده است.

از صبح امروز یکشنبه ۱۳ آبان، تک تیراندازان و نیروهای سرکوبگر گارد ضدشورش در خیابانهای فردیس کرج مستقر شده اند.

نیروهای رژیم از وحشت شکل گیری هر گونه تظاهرات و اعتراضی بصورت سراسیمه در خیابانها هستند.

این در حالی است که دانش آموزان مدارس را با زور و اجبار به خیابانها آورده‌اند.