شعار جوانان بغداد: ما حق خود را از رژیم ایران و طرفدارنشان می‌ستانیم

22شعار جوانان بغداد: ما حق خود را از رژیم ایران و طرفدارنشان می‌ستانیم.

حشدالشعبی در جریان تظاھرات روز سەشنبە بە مردم شلیک کرد و تاکنون باعث کشتە شدن ۱۰ تن و زخمی شدن بیش از ۲۵۰ نفر شدە است.