شش زندانی مبتلا به کرونا در زندان تهران بزرگ جان‌باختند

بعد از شیوع ویروس کرونا در زندان های کشور شش زندانی مبتلا به کرونا در زندان تهران بزرگ جان‌ باختند. بنا بر گزارش ها از زمان شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران شش زندانی مبتلا به ویروس کرونا در زندان تهران بزرگ جان خود را از دست داده‌اند.

گزارشها میگویند  تا روز چهارشنبه ۶ فروردین ماه سال جاری آمار فوت زندانیان مبتلا به ویروس کرونا در زندان تهران بزرگ به شش نفر رسیده‌ است. به گفته منابع مطلع، در حال حاضر وضعیت بندها به‌ لحاظ بهداشتی و محیط زیست بسیار اسفبار است. تجمع زندانیان در اتاق‌ها فشرده و زیاد است. بسیاری از زندانیان تخت برای خوابیدن ندارند و روی زمین آلوده می‌خوابند. تنها وسیله بهداشتی در زندان مایع ظرفشویی است و زندانیان در شرایط روحی و روانی نامناسبی به‌ سر می برند. به‌رغم شیوع کرونا در زندان تهران بزرگ (فشافویه) عوامل و مسئولان این زندان تاکنون در رابطه با شیوع ویروس کرونا سکوت کرده و هیچ گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی و عادی نمی‌دهند. به این ترتیب جان شمار زیادی از زندانیان در زندان تهران بزرگ در خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار گرفته است.