شاهین ناصری، فردی که شکنجه شدن پهلوان نوید افکاری را شهادت داده بود، ناپدید شده است!

مهدی محمودیان فعال سیاسی در ایران می‌گوید فرد شجاعی که شهادت داده بود پهلوان نوید افکاری در حین بازجویی شکنجه شده است، ده روز است که ناپدید شده است! به گفته محمودیان، سید شاهین ناصری فرزند سید عین الدین که در محضر دادگاه به شکنجه شدن نوید_افکاری در حین بازجویی شهادت داده بود و شفاها نیز اظهارات خود را تائید کرده بود، حدود ۱۰ روز است که ناپدید شده است و خانواده‌اش از او خبری ندارند. گویا او را تحویل همان نهادی داده‌اند که او علیه مامورین آن شهادت داده است.

اعدام ناجوانمردانه نوید که یادآور سوگ سیاوش است چنان پایه های سست و لرزان نظام جمهوری اسلامی را لرزانده است که جنایتکارترین «جمهوری» جهان که از قضا «اسلامی» هم هست، سعی دارد تمام شاهدین این جنایت خونین را نیز ساکت کند و از سر راه بردارد.اگر فردا دیدید بازجو _خبرنگار برنامه امنیتی بیست و سی آقای شاهین ناصری را جلوی دوربین نشاند و او بر علیه خودش اعتراف کرد، بدانید داستان دارد از کجا آب میخورد. کاری که آقای شاهین ناصری کرده است کم از قیام شجاعانه نویدها ندارد. صدای او و خانواده مظلومش باشیم که تنها خدا میداند سربازان سادیسمی و عقده ای و گمنام امام زمان چه شکنجه هایی را بر او اجرا خواهند کرد.

شاهین ناصری افشاگر و راوی مرگ جهان پهلوان نوید افکاری است. نویدی که بدون کوچکترین مدرکی به جرم قتل یکی از سرکوبگران مردم به دستور مستقیم خامنه ای بر دار کشیده شد و مزدوران و پا اندازان رژیم اشغالگر ایران هم سعی کردند با قاتل نشان دادنش به خیال خودشان به رقصاندن نوید بر چوبه دار مشروعیت قانونی ببخشند، نمیدانند با این جنایت به پای خودشان شلیک کردند.

ای ابلهان، نوید حتی اگر دستهای پاکش به خون آن آدمکشانی از قماش آنهایی که در کهریزک ها به مردم تجاوز میکنند و در ماهشهر مردم را به گلوله میبندند، آلوده شده باشد، باز «قهرمان» است. مگر کسی که یک بیگانه و اشغالگری را که در خیابان ها به روی مردم بی دفاع اسلحه میکشد و دستان ناپاکش به خون مردم بی دفاع آلوده است_ در خیابانی که سنگر و میدان نبرد شده است_ از پا بیاندازد، مردم میهن پرست او را «قاتل» میخوانند؟

ای حرامیان شب زده بدانید نویدها و همه کسانی که آخوندها و شما سرکوبگران را از میان بر میدارند، قهرمانان ملت هستند و از قضا چون این دلاوران «خط شکن» هستند، برای مردمی که خواهان ساقط کردن این رژیم هستند، تازه عزیزتر هم میشوند. کافی است که به گلباران ماشین نوید و دست‌زدنهای مردم و پخش شدن سرود ای ایران به جای نوحه بر مزار نوی دقت کنید؛ مردم بیدار شده اند و اسلام کثیف شما رو به زوال است.

مطمئن باشید نام نوید را نمیتوانید اعدام کنید. جسمش را اعدام کردید، اما نامش چنان جاودانه شده است که دیگر هیچ گلوله و طناب داری بر او اثر نخواهد داشت.چه زیباست که خون ندا آقا سلطانی که «رای» به ظلم و جنایت و «استمرار» این حکومت نداده بود، در سال ۸۸ به «ندای آزادیخواهی» ملت ایران تعبیر شد و امروز هم مرگ جهان پهلوان نوید، به نوید رهایی این ملت از یوغ «جمهوری جنایت» تعبیر میشود.

گیرم شاهین ناصری را هم زیر شکنجه مجبور کردید بیاید و بر علیه خودش اعتراف کند، فکر میکنید این نمایش تهوع آور بر روی افکار عمومی تاثیری دارد؟ فکر میکنید دهه شصت است که هزاران نفر را به جرم چپ بودن و به بهانه حمله مجاهدین به سرزمین خویش اعدام کنید و جامعه هم همراه شما سکوت کند؟این روزها، روزهای آخر شماست. کافی است نگاهی به سرنوشت ارتشیان قهرمانی که در جریان انقلاب سیاه و جهل زده ۵۷ گیر رهبران خونخوار شما افتادند، بیاندازید؛ آنها که از بهترین فرزندان این آب و خاک بودند، آنگونه توسط اوباش خمینی _ به ناحق و ناجوانمردانه_ سلاخی شدند، پس بدا به حال شما وطن فروشان و جنایتکاران و شکنجه گرانی که ایران را به روسیه و چین فروخته اید و دخترانش را در امارات و ترکیه و سلیمانیه به فحشا کشانده اید و مردم را به این فلاکت بی پایان انداخته اید.

بدا به حالتان، بترسید از روزی که حاشیه نشینان و فقرا و گرسنگان به سمت باستی هیلزها حرکت کنند. بترسید و سرنوشت خود راه به سرنوشت یک پیرمرد مفلوک و عقده ای به نام «سید علی خامنه ای» پیوند نزنید. اخبار شلیک اسلحه ها در خیابان ها را دنبال کنید. روزی که اسلحه های ملت خشمگین و زخمی و ضربه خورده، هماهنگ به سمت شما نشانه رود، دیگر هیچ نیرویی نمی تواند شما را نجات دهد.

ملت شریف ایران، خون نوید همچو خون سیاووش شاهنامه باعث اتحاد ایرانیان آزاده شده است. مگذارید شاهد مظلومیت نوید را قربانی کنند. صدای «شاهین ناصری» با شرف باشیم.