شاهرود ؛ اعتصاب و راهپیمایی بازاریان و کسبه ۲۹اردیبهشت

اعتصاب و راهپیمایی بازاریان و کسبه شاهرود ۲۹ اردیبهشت

در این کلیپ راهپیمایی مردم در خیابانهای شاهرود در اعتراض به اعتراض به انتقال اداره کل راه و ترابری را مشاهده می کنید. بازاریان شاهرود مغازه های خود را تعطیل وخیابان ۲۲ بهمن رامسدودکردند.

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش

بیشتر بخوانید