شارلی ابدو کاریکاتورهای خامنه‌ای ولی فقیه رژیم ایران را دو برابر می‌کند

شارلی ابدو کاریکاتورهای خامنه‌ای ولی فقیه رژیم ایران را دو برابر می‌کند

شارلی اِبدو تنها نشریه‌ای در غرب است که یک تنه خشم آخوندها در ایران را برانگیخته است

از خبرگزاری فرانسه
روزنامه طنز فرانسوی شارلی ابدو روز سه شنبه با کاریکاتورهای تازه ولی فقیه علی خامنه ای علیرغم اعتراضات ایران و متحدانش، تمسخر حاکمان مذهبی ایران را مضاعف کرد.

سردبیر روزنامه معروف به «ریس» در آخرین نسخه که روز چهارشنبه به دکه‌های روزنامه‌فروشی می‌رود، می‌نویسد، «آخوندها خوشحال نیستند. کاریکاتورهای ولی فقیه‌شان… به نظر نمی‌رسد آنها را به خنده انداخته باشد.

او اضافه میکند: « هرگز نقطه قوت ظالمان خندیدن به خودشان نبوده است».