سیلی محکم کیمیا علیزاده به هادی ساعی و رژیم زن ستیز ایران

سیلی محکم کیمیا علیزاده به هادی ساعی و رژیم زن ستیز ایران

کیمیا علیزاده، در بیانیه‌ای تند و بی پروا، ضمن انتقادات تند از مسئولین فاسد نظام، مهاجرت خود از ایران را تایید کرد.

من کیمیا علیزاده، نه قهرمانم، نه تاریخ ساز و نه پرچمدار کاروان ایران. من یکی از میلیون‌ها زن سرکوب شده در ایرانم. سال‌ها هر چه گفتند، اجرا کردم و مدال‌هایم را پای حجاب اجباری و درایت خودشان گذاشتند.

نه من و نه هیچ یک از آن‌ها برایشان مهم نیستیم و فقط ابزاریم. فقط مدال‌های فلزی مهم است تا به وسیله آن‌ها از ما بهره برداری سیاسی کنند. از سویی برای تحقیر ما می‌گویند فضیلت زن نیست که پاهایش را دراز کند. من نمی خواهم تن به ذلت دهم. آقای ساعی، نمی‌خواهم مثل شما باشم.

کسی به من در باغ سبز اروپا نشان نداده اما رنج و سختی غربت را به جان می‌خرم تا سر سفره دروغگویی، بی‌عدالتی و چاپلوسی نباشم. گرفتن این تصمیم از گرفتن طلای المپیک هم سخت تر است اما هرجا که باشم، فرزند ایران هستم. مردم داغدار ایران، من چیزی جز تکواندو، امنیت و زندگی شاد نمی‌خواهم.