سیلِ گنبد کاووس جان دست‌کم دو کودک را گرفت

آمدن بهار، برای مردم گنبد کاووس و شهرستان‌های اطرافش، با سیل و خرابی همراه بوده. دست‌کم دو کودک جانشان را از دست دادند. با اینکه

سیلاب‌ فروکش کرده‌، بعضی نگران رانش زمین‌اند.