سیستم قضایی جمهوری اسلامی بزرگترین بازوی رژیم برای ترویج «خشونت، بی عدالتی و فساد

سیستم قضایی جمهوری اسلامی بزرگترین بازوی رژیم برای ترویج «خشونت، بی عدالتی و فساد» در ایران است : ۹ سال زندان برای پدر رومینا اشرفی پدر رومینا اشرفی که او را با داس به قتل رسانده است به ۹ سال زندان و بهمن خاوری هم به ۲ سال زندان محکوم شدند. مادر رومینا اشرفی نوجوان ۱۳ساله تالشی گفت: رای دادگاه برای همسرم تنها ۹ سال و برای بهمن خاوری ( پسری که رومینا با او فرار کرده بود) دوسال حبس اعلام شده است. رعنا دشتی افزود: با وجود تاکیدات مقام‌های قضایی از “رسیدگی ویژه” به این پرونده، رای دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است. من به این رای اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم