سیزده سال حبس برای ۴ نوکیش مسیحی

چهار نوکیش مسیحی اهل رشت به نامهای رامین حسن پور، هادی رحیمی، کاترین سجادپور و سکینه بهجتی در مجموع به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
اتهامات این شهروندان “اقدام علیه امنیت ملی”، “شرکت در جلسات کلیساهای خانگی” و “ترویج مسیحیت صهیونیستی” عنوان شده است.
رامین حسن پور به ۵ سال حبس تعزیری، هادی رحیمی ۴ سال حبس تعزیری، کاترین سجادپور و همسر آقای حسن پور و سکینه بهجتی هر کدام به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده اند.