سیزدهمین روز اعتصاب دانشجویان دانشگاه رازی اسلام آباد غرب به نبود امکانات و توهین مسولین دانشگاه

 

امروز شنبه ۱۲خرداد۹۷ سیزدهمین روز اعتصاب دانشجویان دانشگاه رازی اسلام آباد غرب است. این دانشجویان به علت نبود آزاد بیان و نبود امکانات مناسب اعتصاب کرده اند.

این دانشجویان اعلام کرده اند که برای احقاق حقوق خود تا مشخص شدن تکلیف و بهبود شرایط سر هیچ کلاس درسی شرکت نخواهند کرد. این اعتصاب  امتحانات دانشجویی را لغو خواهد کرد.

یکی از دانشجویان میگوید در این دانشگاه ما عملا توسط مسولین دانشگاه تهدید میشویم و صدایمان هم به جایی نمیرسد فضای این دانشگاه بشدت پلیسی است و آموزش را بسیار سخت کرده است.

یکی دیگر از دانشجویان کفت علت اعتصاب دانشجویان به علت نبود آزادی بیان، تهدید دانشجویان توسط مسئولین دانشگاه و نبود امکانات مناسب است.

دانشجوی دیگری گفت: این چه دانشکده‌ایست که ما اجازه نداریم از توی دانشکده خبر داشته باشیم؟

یکی دیگر از دانشجویان درباره وضعیت غذای این دانشگاه گفت: چسب زخم منگنه و کرم در غذای دانشجویان پیدا شده است.