سید محمدحسین طاهایی

 سید محمدحسین طاهایی در اعتراضات کرج شهید شد.

پیکر او را به جای آمبولانس با ماشین سواری آوردند و اول به خانواده‌ش اجازه عزاداری نمی‌دادند. تعداد لباس شخصی‌ها از اعضای خانواده بیشتر بود.

با کشته شدن این جوان یک همسر، یک پدر و یک پسر از دست رفت.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن