سیاست اسلامیزه کردن اردوغان؛ ترکیه را پر از مشروبات تقلبی کرده است!

بازار پرتلفات مشروبات تقلبی در ترکیه

اقدام دولت ترکیه مبنی بر افزودن مالیات بر الکل، باعث رونق بازار مشروبات تقلبی در این کشور شده است. بنا به گزارش‌ها در سه ماه اخیر صد نفر بر اثر مصرف الکل تقلبی جان خود را از دست داده‌اند. به نظر منتقدان هدف محافظه‌کاران از افزایش قیمت الکل، پایین آوردن مصرف آن در جامعه است. برخی نگران هستند که فرهنگ نوشیدن عرق راکی با غذا در ترکیه به دست فراموشی سپرده شود.