سپاه تروریستی پاسدران انقلاب اسلامی نه تنها دشمن مردم بلکه دشمن طبیعت

در این عکس یکی از فرماندهان نیروی انتظامی که معمولا از سپاه ب نیروی انتظامی منتقل شده اند را میبینید ک روی سر یک بز کوهی ژست پیروزی به خود گرفته در حالی که طبیعت ما هم همچون مردم ما در حال نابودی هست  و هر یک از جانداران این طبیعت میتواند شانس بیشتری برای ماندگاری طبیعت و نجات باشد ، سپاه پاسدران و فرماندهانشان در نیروی انتظامی هم هر دو کمر به نابودی مردم و طبیعت بسته اند و جز منافع خودشان هیچ چیز دیگری میبینند . حالا کی هست که اینها را محاکمه کند ، کجا! قطعا در این حکومت امکانش موجود نیست اما همه این مدارک خواهد ماند تا روزی ک ایران از دست این ویروسها،  که از کرونا نابودگرتر هستند خلاصی یابد و آن روز نزدیک‌هست ک تک تک این افراد محاکمه شوند