سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

به دنبال بستن جاده اندیمشک – اهواز از سوی بازنشستگان مجتمع نیشکر هفت تپه در روزهای گذشته، کارگران شاغل در این مجتمع

نیز روز یک شنبه دست به اعتصاب زدند و روز سه شنبه اعتصاب آنها وارد سومین روز خود شده است.

 

 

به گزارش ایلنا روز سه شنبه بیش از هزار کارگر شاغل و بازنشسته این مجتمع در پی طولانی شدن بدحسابی های کارفرما در مقابل در ورودی این کارخانه تجمع کردند.

روز شنبه ۱۳ خرداد ۹۶ حدود ۵۰۰ تن از کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه بدلیل عدم پرداخت ۴ درصد سهم بیمه کارفرما به صندوق تامین اجتماعی در مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کردند و به این دلیل که کارفرما حاضر به پرداخت کامل مطالبات بازنشستگان نشد، کارگران خشمگین از شرکت خارج و جاده اندیمشک به اهواز را مسدود کردند.

مداخله نیروی انتظامی با دعوت از کارگران برای مذاکره با کارفرما پس از ساعاتی منجر به باز شدن این جاده شده است.

به گزارش «اتحادیه آزاد کارگران ایران» در پی اعتراض بازنشستگان، کارگران شاغل شرکت نیشکر هفت تپه نیز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های ماههای فروردین و اردیبهشت سال جاری و پاداشتهای سالهای ۹۴ و ۹۵ دست به اعتصاب زدند.

عدم پراخت سهم بیمه کارفرما از آغاز سال جاری باعث شده است که سازمان تامین اجتماعی دفترچه های بیمه درمانی این کارگران را تعویض و تمدید نکند.

گفته شده است که سیامک نصیری قائم مقام شرکت با حضور در میان کارگران اعتصابی آنها را به اخراج از شرکت تهدید کرده است.