سومین دور از اعتصاب کامیونداران با قدرت هرچه بیشتر ادامه دارد

 

سومین دور از اعتصاب کامیونداران با قدرت هرچه بیشتر ادامه دارد و دهمین روز خود را نیز پشت سر گذاشت. 
اعتصاب کامیونداران از روز اول مهر تا کنون بیش از ۲۵۸شهر کشور را در برگرفته است.
در طی این ده روز رژیم ابتدا با وعده های دروغین و سپس با تهدید و دستگیری راننده ها تلاش کرد که اعتصاب آنها را در هم بشکند از جمله؛
در روز شنبه ۷ مهر جلسه ای از طرف مسئولین راه و ترابری و پایانه های حمل نقل استان فارس در پایانه مرکزی مرودشت زیر نظر تعدادی از مسئولین سپاه و با حضور رئیس اطلاعات استان در رابطه با شکستن اعتصابات کامیونداران بر گزار شد و به رانندگان گفته شد:‌
«اعتصاب کار درستی نیست .دشمن سود میبرد .کشور تحریم است .شرایط حساس است و حتما به مشکلات راننده ها رسیدگی خواهد شد» . همچنین از راننده ها خواسته شد که برای بار گیری اعلام آمادگی کنند و اسم بنویسند ولی راننده ها حاضر نشدند و کارگزاران رژیم به راننده ها گفتند که امنیت آنها را در جاده ها تامین میکنند و به هر راننده یک سرباز مسلح میدهند!!
ولی هیچ راننده ای حاضر به همکاری نشد و گفتند که لاستیک هایشان فرسوده است و نمیتوانند کار کنند!
از طرف دیگر سران دزد و جلاد رژیم شروع به تهدید رانندگان زحمت کش کردند؛
دادستان کل رژیم: «طبق اطلاعاتی که ما داریم در برخی از راهها بعضی از شهرستانها عناصری هستند که تحریک می‌کنند بعضی از کامیوندارها را یا احیانا سر راه آنها را می‌گیرند و مشکلاتی برای آنها ایجاد می کنند اینها مشمول مقررات و حکم قطاع طریق [راهزنی] خواهند بود و مجازات قطاع طریق طبق قانون بسیار شدید هست گاهی منجر به مجازات اعدام هم خواهد شد»
رئیس کل دادگستری استان فارس نیز اعتصابگران را متهم به «افساد فی الارض» کرد و سرتیپ پاسدار محمد شرفی از سرکردگان نیروی انتظامی معترضان را به شدت عمل تهدید کرد.
رژیم از طرف دیگر اقدام به دستیگری رانندگان بی گناه کرد و تا کنون نزدیک به ۱۲۰ نفر را دستگیر کرده است.

حقیقت چیست؟

حقیقت این است که کارد از استخوان ملت گذشته و نه وعده های دروغین و نه تهدید به دستیگری و حتی اعدام دیگر اثر ندارد و رانندگان غیرتمند بی توجه به اقدامات رژیم به اعتصاب خود تا رسیدن به خواسته های برحقشان ادامه می دهند.
مردم در فضای مجازی با هشتگ #من_هم_کامیوندارم به حمایت از شیران جاده برخواستند.
جمعی از فعالین سیاسی و مدنی ایران و خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان در بیانیه ای گفتند:
ما خطاب به کامیونداران اعلام میکنیم ؛  نترسید نترسید ما همه با هم هستیم.