سوختبری توسط کودکان کار دوچرخه سوار در بلوچستان ـ فیلم

فیلم تاسف آور سوختبری توسط کودکان کار درسیستان و بلوچستان

پس از حمله های شدیدی سپاه پاسداران علیه سوختبران بلوچ، کودکان کار بلوچ به سوختبری روی آورده‌اند. کودکان بلوچ با دوچرخه‌های کوچک خود دبه‌های سوخت را حمل و نقل می‌کنند.

سوختبران بلوچ همواره توسط سپاه پاسداران زیر ضرب و شتم و کشتار قرار دارند. تیپ مرزی سپاه با حمله به خودروها، موتورسیکلت‌ها و حتی الاغ های آنان، مانع کارشان می‌شوند. طی چند ماه گذشته، گارد مرزی سپاه به سوختبران حمله کرده و حتی تعدادی از آنها را به قتل رسانده‌اند.

فقر شدید علت روی آوردن کودکان کار به سوختبری

روی آوردن کودکان کار بلوچ با دوچرخه‌های کوچک خود به سوختبری، نشانه فقر شدید و نیاز مالی خانواده‌های آنان است. در استان سیستان و بلوچستان کارخانه و کارگاه‌های تولیدی بسیار کم است. از طرفی بیکاری زیادی در استان حاکم است. با توجه به وضعیت تورم و گرانی‌های افسارگسیخته موجود در جامعه، وضعیت معیشت مردم بسیار وخیم شده است. به همین دلیل جوانان سیستان و بلوچستان با حمل و نقل اجناس و سوخت به خارج از مرز، درآمد کسب می‌کنند.

حمله سپاه پاسداران به سوختبران در کله‌گان

در روز جمعه ۱۲ شهریور۱۴۰۰، تعدادی از سوختبران بلوچ در کله‌گان مورد تهاجم سپاه پاسداران قرار گرفتند. تیپ مرزی سپاه با حمله به سوختبران، گالن‌های سوخت آنان را به آتش کشیدند. مأموران سپاه پاسداران، در این حمله وحشیانه، ده‌ها رأس الاغ آنها را نیز با شلیک مستقیم کشتند.

در شرایطی که سپاه پاسداران شدیدا علیه سوختبران وارد عمل شده و مانع از انجام کار آنها شده‌اند، کودکان کار به امر سوختبری روی آورده‌اند. کودکان کار بلوچ با دوچرخه‌های کوچک خود گالن گالن سوخت را حمل کرده تا درآمد اندکی کسب ‌کنند. چنین شرایط اسفناکی که کودکان مجبور به این شغل خطرناک شده‌اند، بدلیل ظلم مظاعفی است که بر مردم این منطقه وارد شده است.