سهیلا حجاب زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین بە ویروس کرونا مبتلا شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، سهیلا حجاب، وکیل دادگستری و از فعالین مدنی کرمانشاه کە دوران محکومیت پنج سالە خود را در زندان قرچک ورامین سپری می کند، بە ویروس کرونا مبتلا شدە  و طی هفتە گذشتە تنها یک بار و آن هم برای مدت کوتاهی بە بهداری زندان منتقل شدە است.

سهیلا حجاب از روز سەشنبە ٢٧ خرداد ٩٩ (١٦ ژوئن ٢٠٢٠) در بند قرنطینە زندان قرچک ورامین دست بە اعتصاب غذا زدە و طی روزهای گذشتە از سوی مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، خانم حجاب هم اکنون در اتاق رای کارها دوران محکومیت خود را سپری می کند. اتاق رای کارها مخصوص زندانیانی است کە کارهای روزمرە زندان را انجام می دهند.

هەنگاو پیشتر گزاش دادە بود، این وکیل دادگستری بە نشانە اعتراض بە وضعیت نامناسب نگهداری خود در این زندان و فشار نهادهای امنیتی بر خانوادەاش دست بە اعتصاب غذا زدە و خواهان انتقالش بە زندان اوین تهران می باشد.

سهیلا حجاب، روز شنبە ٣ خرداد ٩٩ (٢٣ می ٢٠٢٠)، پس از احضار بە شعبە ٣٦ دادگاه تجدید نظر استان تهران و اتمام جلسە دادرسی با تایید حکم ١٨ سال حبس دادگاه بدوی ، در هنگام خروج از ساختمان دادگاه توسط ماموران قرارگاه ثاراللە سپاه پاسداران بازداشت و بە بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شدە است.

روز چهارشنبە ٢٨ اسفند ٩٨ (١٨ مارس ٢٠٢٠)، سهیلا حجاب وکیل دادگستری و از فعالین مدنی کرمانشاه از سوی شعبە ٢٨ دادگاه انقلاب تهران بە ریاست قاضی مقیسە بە تحمل ١٨ سال حبس محکوم شد.

این فعال مدنی بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب»، «تشکیل گروه در راستای حقوق زنان»، و «درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی» مجموعا به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.بر طبق قانون تجمیع احکام، حکم اشد خانم سهیلا حجاب یعنی حکم ٥ سال حبس کە بە اتهام ”اجماع و تبانی“ صادر شدە قابل اجرا می باشد.

سهیلا حجاب روز پنجشنبە ١٦ خراد ٩٨ (٦ ژوئیە ٢٠١٩) پس از هجوم نیروهای اطلاعات سپاه بە منزلش بازداشت و پس از ٨ ماه حبس روز شنبە ٢٤ اسفند (١٤ مارس ٢٠٢٠) با وثیقە سنگین سە میلیارد تومانی و موقتا تا زمان برگزاری دادگاه از زندان اوین آزاد شدە بود.

این وکیل کە متولد سال ١٣٦٩ خورشیدی می باشد، دی ماه سال ١٣٩٧ نیز در شیراز بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب این شهر بە تحمل ٢ سال حبس محکوم شدە بود کە پس از گذراندن پنج ماه با عفو مشروط از زندان آزاد شدە بود. وی ١٠ روز پس از آزادی دوبارە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.