سنگسار زن جوان ۲۴ ساله توسط شوهر و برادر بی رحم او، در پاکستان

با مبارزه برای رهایی زنان، سنگسار، این وحشیانه ترین ابزار سرکوب را به همراه همه اشکال خشونت بر زن، به زباله دان تاریخ خواهیم افکند

سنگسار این زن ۲۴ سال که قربانی قتل های ناموسی شده است، جنجال بزرگی در پاکستان برپا کرد و پلیس با پیدا شدن جنازه او که بعد از سنگسار شدن رها شده بود، به خانواده او رسید و عجیب اینکه پدر این زن سنگسار شده ادعا کرد او تصادف کرده است اما پلیس خیلی زود پی برد زن جوان بخاطر قتل ناموسی سنگسار شده است.

این زن جوان قربانی شده با جراحت های وحشتناکی که روی بدن و سرش نمایان بود، تکه تکه شده و در کنار خیابان رها شده بود که پس از انتقال جسد به پزشکی قانونی مشخص شد که مقتول در ابتدا با ضربات پی در پی #سنگ به قتل رسیده و بعد جنازه او مثله شده است.

در پی کشف جسد و تحقیقات پلیس، پدر مقتول در ابتدا مدعی شد که دخترش در اثر تصادف کشته شده اما بعد با اعتراف به این قضیه که دخترش قربانی قتل های ناموسی شده مدعی شد که شوهر و برادر شوهرش، دخترش را طی یک درگیری و نزاع ناموسی سنگسار کرده اند و بعد با چاقو او را تکه تکه کردند.

با شکایت پدر مقتول به اداره پلیس و اعتراف به قتل دخترش توسط داماد و برادرش پلیس دو مرد را دستگیر و تحت بازجویی قرار داد.

در بازجویی، دو مرد جانی بی رحم اعتراف کردند که این قتل به خاطر شرم و حیای ناموسی ( عقاید پوسیده مذهبی و فرهنگ و سنت عقب مانده جامعه) بوده و پس از این که متوجه شدند مقتول عفتش را لکه دار کرده تصمیم به سنگسار و قتل او گرفتند.

گفتنی است که دو متهم هنوز از جزئیات این پرونده اطلاعاتی ندادند اما به زندان منتقل شدند تا تحقیقات انجام شود.