سلاح جواب سلاح

به زبان خیلی ساده
اقای الف:الان روز است
جناب ب: نه الان شب است
اقای الف: هوا روشن است و این افراد هم گفته من را تایید می کنند که الان ساعت دو ظهر است
جناب ب: نه حرف من درست است الان هوا تاریک است و شب است و این افراد هم دروغ می گویند
اقای الف و افراد : چرا دروغ میگی مگه میشه منکر روز شد؟
جناب ب: اره چون من سلاح دارم و سلاح من صدای شما را خفه می کند هر چند که شما واقعیت و حقیقت را بگویید
دوستان در اوضاع کنونی ایران چنین شرایطی حکمفرماست هر چند که حقیقت بر همه عیان است اما حاکمیت به زور اسلحله جامعه را سرکوب کرده در چنین شرایطی است که جواب سلاح ،صدا نیست بلکه پاسخ متقابل است و در این میان کسانی که خواستار اعتراض مسالمت امیز و دوری از خشونت ،با اشراف و اگاهی از اینکه رژیم با تمام قوا و نهایت خشونت پاسخ هر نوع صدای اعتراض را میدهد یا خائن به ملت هستند یا ترسو یا عامل استمرار رژیم

(بهداد فردوس(نام مستعار