سرمربی تیم ملی جودو: به ایران برنمی‌گردم.

سرمربی تیم ملی جودو: به ایران برنمی‌گردم.

محمد منصوری که در سه سال اخیر سرمربی‌گری تیم ملی جودوی ایران را به عهده داشته، با وجودی که قراردادش تا المپیک توکیو اعتبار دارد حاضر نیست به ایران برگردد.

بخشی از سخنان وی در مصاحبه:

– آقای منصوری، شما طبق قراردادتان همچنان سرمربی تیم ملی هستید. چرا نمی‌خواهید به ایران برگردید؟

– دیگر انگیزه نداشتم. جان به لب شده بودم. خانه از پای‌بست ویران است. تا الان هم جان می‌کندم که دوام آوردم. آنجا نمی‌شود کار کرد. نمی‌گذارند کار کنی. با برنگشتن سعید، می‌خواستند همه چیز را سر من خراب کنند و هنوز ایران بودم که می‌نوشتند دارم با صهونیست‌ها همکاری می‌کنم.

روزی که ملایی در توکیو قربانی شد رفتم سر تمرین اما نمی‌توانستم تمرین بدهم. با حس درماندگی و خفگی در خودم فرو رفته بودم و تمرکز نداشتم. ناگهان بلند شدم و روی تاتامی که به آن عشق می‌ورزم و تمام زندگی‌ام را برایش گذاشته‌ام، با صدای بلند به بچه‌ها گفتم چه تمرینی؟ بروید از جوانی‌تان لذت ببرید. آخرش می‌خواهید سعید ملایی بشوید که بگویند بی سر و صدا بباز؟ وقت‌تان را اینجا تلف نکنید.