سردارها در پارلمان؛ معاون سابق سپاه، معاون مجلس شد

چینش مدیران قوه مقننه، قدرت یگانه سپاه در سیاست ایران را نمایش می‌دهد

حمید اصلانی به جز معاونت اجرایی فرمانده سپاه، مسؤول طرح‌ و‌برنامه و معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه نیز بوده است