سخنان وحشت‌آلود خامنه ای از رو آوردن جوانان به براندازی در پی بازداشت دو دانشجوی نخبه

علی خامنه ای که شامگاه یکشنبه ۲۸ اردیبهشت در یک ارتباط تصویری با جمعی از دانشجویان دست‌چین شده قرار بود به سئوالات و ابهامات دانشجویان پاسخ بگوید، همچون گذشته، به بهانه تنگی وقت از پاسخ به سوالات اساسی پیرامون عملکرد خود و دستگاه‌های مرتبط با خودش طفره رفت و به ذکر نکاتی کلی و یادآوری سربسته تعهد نمایندگانش در دانشگاه‌ها بسنده نمود.

خامنه ‌ای برخی از اشکالات مطرح شده از جانب دانشجویان را به عدم اشراف آنها با موضوع مورد بحث مرتبط دانست و با وعده بررسی آنها، سوالات دانشجویان را دور زد.

او در بخشی دیگر از سخنانش به توجیه سرکوب و کشتار بی‌سابقه‌ای پرداخت که از اوایل انقلاب سال ۵۷ تحت رهبری خمینی متوجه سازمان‌ها و گروه‌های مخالف شد؛ سازمان‌هایی که بیشتر اعضای‌شان را جوانان تشکیل می‌دادند.

خامنه‌ ای با چشم فرو بستن بر سرکوب همان جوانان آزادیخواه در آن سالیان و به خصوص در اعدام‌های تابستان سال ۶۷، آنها را به «اسلحه کشیدن به روی هم‌میهن» خود متهم نمود و مزورانه در برابر اسلحه کشیدن نیروهای تحت امرش بر روی جوانان «هم‌میهن» و کشتن دست‌کم ۱۵۰۰ تن از آنها در شورش آبان‌ماه سال ۹۸ سکوت پیشه کرد.

او با فرافکنی، جوانان آن دوران را که حاضر نشدند به رابطه «گوسفند و چوپان» در نظام «ولایت فقیه» تن بدهند، به داشتن «ضعف مبانی معرفتی» متهم کرد و جنایتکار نامید؛ جوانانی که در برابر خمینی و خواسته‌های عقب‌مانده‌اش، پرشهامت و به قیمت جانشان قد برافراشتند.

بخش دیگری از سخنان خامنه ‌ای متوجه کسانی بود که در این سالیان در تناقض و تقابل منطقی «نوگرایی» و «کهنه‌گرایی» از بدنه نظامش ریزش کرده‌اند. وی از آنها تحت عنوان «پشیمان‌شدگان از انقلاب» نام برد.

در ذهن آن دسته از دانشجویانی که به صورت مجازی در این نمایش از پیش برنامه‌ریزی شده حضور داشتند، هم خاطره بازداشت و ستاره‌دار شدن انبوه دانشجویانی زنده می‌شد که به جرم طرح سوالی ساده از خامنه‌ای بازداشت شده‌اند و هم اینکه خود قادر نبودند «بی‌لکنت» در برابر او که به عدالت «علی» تظاهر می‌کند، ابراز نظر کنند.

علی خامنه ‌ای وحشت خود را از جوانانی که در دافعه عقاید عقب‌مانده این رژیم به گرایشات چپ روی آورده‌اند نیز پنهان نکرد و سرکوب دختران دانشجو به بهانه عدم رعایت حجاب و شئونات اسلامی و فاصله‌گذاری مردسالارانه را به عواملش یادآور شد.

لازم به ذکر است که دو تن از دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف، امیرحسین مرادی دانشجوی فیزیک و علی یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر در روز دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹  توسط ماموران لباس‌شخصی با اتهام همکاری با گروه‌های برانداز، بازداشت شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در ادامه این بازداشت‌هاست که خامنه‌ای سراسیمه به میدان آمده است تا به خیال خود از «سربازگیری دشمن از جامعه جوان کشور» ممانعت به عمل بیاورد.

منبع:

 ایران کارگر