ستمگران ضدبشر، فشارهای امنیتی را بر خانواده سپیده قلیان افزایش داده‌اند.

ستمگران ضدبشر، فشارهای امنیتی را بر خانواده سپیده قلیان افزایش داده‌اند، سپیده دست به اعتصاب غذا ز‌د.

سپیده قلیان، از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه در اعتراض به افزایش فشارهای امنیتی بر خانواده خود و همچنین رفتار نامناسب مسئولین با زندانیان در زندان قرچک ورامین از روز یکشنبه ۲۸ مهرماه دست به اعتصاب غذا زده است.

سپیده قلیان طی این اقدام اعتراضی خواهان حضور هیئتی از قوه قضاییه در زندان قرچک ورامین و رسیدگی به وضعیت نامناسب زندانیان شده است. سمانه قلیان، خواهر سپیده قلیان نیز روز گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و تا ساعات اولیه صبح روز جاری تحت بازداشت و بازجویی توأم با فشار بوده است.

سپیده قلیان که از تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷ در بازداشت به سر می‌برد، شهریورماه سال جاری توسط بیدادگاه انقلاب تهران تهران به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

لازم به ذکر است که خانواده قلیان نیز در زمان ملاقات با وی هر بار تحت فشارهای امنیتی همراه با توهین توسط مسئولین زندان قرار می‌گیرند.