ستمگران ضدبشر، علیرضا برادران دانشجوی دانشگاه امیرکبیر را بازداشت کردند.

ستمگران ضدبشر، علیرضا برادران دانشجوی دانشگاه امیرکبیر را بازداشت کردند.

علیرضا برادران شرکا، دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، روز پنج شنبه پنجم دیماه در بهشت سکینه کرج بازداشت شده است و علی رغم پیگیری‌های صورت گرفته از طرف خانواده و دوستانش، تاکنون آزاد نشده است.

طبق آخرین اطلاعات حاصله، این دانشجو توسط وزارت اطلاعات علی خامنه ای بازداشت شده و در حال حاضر در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد.