ستمگران ضدبشر، دکتر “فیروزه شفیع زاده” را بازداشت کردند

ستمگران ضدبشر، دکتر “فیروزه شفیع زاده” را بازداشت کردند.

دکتر فیروزه شفیع زاده در تاریخ پنجم بهمن ماه در روستای خطبه سرا از توابع شهرستان تالش بدلیل اعتقادش به آیین بهائی توسط ماموران اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است.

گفته میشود وی بدلیل محرومیت دانشجویان بهائی از تحصیلات دانشگاهی در ایران به کشور هند مهاجرت کرده و پس از اتمام دوره هفت ساله در رشته داروسازی با وجود موقعیت های بهتر کاری در کشورهای خارجی به ایران بازگشته و در منطقه ای محروم در رشته تحصیلی اش قائم به خدمت بوده است!

در چهل سال اخیر بسیاری از شهروندان بهائی با وجود تعضیقات فراوانی که بر سر راهشان بوجود آورده اند بهمراه دیگر ایرانیان نیک اندیش، تلاشی روزافزون برای خدمت و پیشرفت کشور عزیز ایران داشته اند که خدمات و تلاش هایشان بدلیل اینکه صرفا بهائی هستند تعمدا توسط عده ای سوء تعبیر گردیده تا از این طریق مانع خوشنام شدن شهروندان بهائی در بین آحاد مردم شده و با ایجاد یک نگاه واهی امنیتی آنان را بازداشت و یا تحت فشار قرار دهند.