سایه شرق بر سر ایران ، شعار نه شرقی نه غربی فراموش شد

یکی از #شعار های #سال پنجاه و هفت این بود که:  #نه_شرقی_نه_غربی  #جمهوری_اسلامی
یعنی در اصل محور این انقلاب بود ، اما در این چند سال به وضوح دیده میشود ک #خامنه_ای به صراحت میگوید باید نگاه ماه به شرق باشد،  و در اتفاقی ک جدیدا به واسطه شیوع #کرونا افتاد و #وزیر_بهداشت در خطاب به #چین میگوید که اطلاعات اشتباه میدهند ، سفیر چین با قلدری تمام میگوید حواستان ب حرفهایتان باشد! کمی نمی گذرد ، که #ورارت_خارجه حرفهای وزیر بهداشت را #ماست_مالی میکند،  و در قدم نهایی #سپاه_ پاسداران میگوید ک وزیر بهداشت اشتباه کرد و باید هزینه اش را پرداخت کرد!
چه هزینه ای؟
کشورهای خارجی حتی دارند پیگیری میکنند ک شاید بشود در محکمه از چین خسارت گرفت و تعارفی با چین ندارند !
اصلا تعارف مهم نیست ، چه شد شعار نه شرقی نه غربی؟ مگر قرار بر #استقلال نبود! نه نبود ، نه استقلالی قرار بود بشود و نه #ازادی و نه حتی #جمهوری همه اینها دقیقا فقط حرف بود برای #عوام_گرایی یا همان #پوپولیست در زمان خودش ، حالا #نقاب از چهره برداشته اند و #دیکتاتور درونشان هر بار و هر بار از لباس استقلال ،‌آزادی و جمهوری بیرون میخزد،نه فقط یک دیکتاتور بلکه برده و مستعمره شرق گاهی ب چین سواری میدهد و گاهی به #روسیه ، برای چین از دریای #خلیج_فارس باج میدهد ، برای روسیه از #دریای_خزر ،‌برای دسر هم از #نفت برایشان سرو میکند .

نوشته ایمان مدیر رسانه #ایران_آینده

#iman_iranayande
#iranayande
@iman_iranayande