زیان انباشته ایران‌خودرو با رشد ۹۹ درصدی به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید

تولید داخلی با مدیریت آخوندی رو بە سقوط است.

زیان انباشته ایران‌خودرو با رشد ۹۹ درصدی به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید؛ کاهش ۴۷ درصدی تولید شرکت در دو سال اخیر

براساس صورت مالی ۹ماهه سال جاری، زیان انباشته شرکت ایران‌خودرو با رشد ۹۹ درصدی از حدود ۸/۶ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند سال ۹۷ به ۱۶ هزار میلیارد تومان در ۹ماهه سال جاری رسیده است. قابل ذکر است این مقدار زیان انباشته نزدیک به ۱۰ برابر سرمایه اسمی شرکت است.

همچنین در بخش تولید نیز براساس اطلاعات صورت مالی شرکت، تولید خودروهای سواری از حدود ۴۴۱ هزار دستگاه ۹ماهه سال ۹۵ و حدود ۴۹۸ هزار دستگاه در ۹ماهه سال ۹۶ به ۲۶۰ هزار و ۵۳۴ دستگاه در ۹ماهه سال جاری رسیده است. به عبارتی دیگر میزان تولید خودروهای سواری این شرکت در ۹ماهه امسال کاهش ۴۷ درصدی دارد.