زن کشی این روزها باب نشده، این روزها برخلاف گذشته، اخبارش منتشر میشه!

۱-قتل‌های ناموسی منجر به زن‌‌کشی تا ۴۵۰نفر در سال برآورد شده، قصه چند نفرشان را این ایام شنیدیم. ۲-قتل زنان ناشی از «جنون» نیست، «برنامه‌ریزی آگاهانه» متکی بر فرهنگ و دین برای کشتن است. ۳-هزاران زن کشته‌ شده‌اند ولی کک فقه و دولت نگزیده. فاجعه تلخ‌تر از آن است که بشود روایتش کرد.