زندانی کرد زینب جلالیان تحت شکنجه است – فراخوان سازمان عفو بین الملل به اقدام فوری ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که زندانی کرد زینب جلالیان تحت شکنجه قرار دارد تا وادار به اعتراف علیه خود شود و با انتشار فراخوانی از رئیس قوه قضاییه رژیم خواستار آزادی فوری این زندانی سیاسی شده است.

در بخشهایی از این فراخوان آمده است:
«مامورین وزارت اطلاعات ایران، با جلوگیری از دسترسی زینب جلالیان، زندانی کرد به خدمات پزشکی، وی را تحت شکنجه قرار داده اند تا او را وادار به «اعتراف» علیه خود در مقابل دوربین فیلم برداری کنند. این جلوگیری عامدانه از دسترسی زینب جلایان به خدمات پزشکی موجب درد و رنج شدید وی شده است، به ویژه از آن جا که وی از شرایط وخیم سلامتی، از جمله مشکلات تنفسی ناشی از کووید-۱۹ رنج می برد.
از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ که زندان های سراسر ایران شاهد شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ بودند، ماموران وزارت اطلاعات، زینب جلالیان، زندانی کرد ایرانی، را به چهار زندان در نقاط مختلف کشور منتقل کرده اند و با نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری ها، وی را در حبس انفرادی طولانی مدت نگه داشته و عمدا دسترسی وی را به مراقبت های پزشکی کافی و مناسب قطع کرده اند. وزارت اطلاعات، دسترسی به مراقبت های پزشکی مناسب، انتقال به زندانی نزدیکتر به خانواده در استان آ‌ذربایجان غربی و قطع اقدامات انتقام جویانه علیه وی را مشروط به این کرده است که زینب جلالیان در مقابل دوربین فیلمبرداری علیه خود «اعتراف» کرده، از فعالیت های سیاسی سابقش اعلام پشیمانی کند و با وزارت اطلاعات وارد همکاری شود. طی ۶ سال گذشته، زینب جلالیان عمدا از انتقال به درمانگاه های خارج از زندان برای دریافت مراقبت های پزشکی غیرقابل دسترس در زندان محروم شده است …
من از شما می خواهم که با توجه به رای «کار گروه سازمان ملل در زمینه بازداشت خودسرانه»، زینب جلالیان را فورا آزاد کرده و حق او برای دریافت جبران خسارت تضمین کنید. تا زمان آزادی وی، زینب جلالیان باید از مراقبت ها پزشکی مناسب، شامل انتقال به مراکز خارج از زندان برای درمان های غیرقابل دسترسی در داخل زندان، بهرهمند شود؛ در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاری های دیگر محافظت و به زندانی نزدیک تر به خانه و خانواده اش انتقال داده شود … »