زندانی سیاسی سید محمد حسینی به ۸ سال تبعید محکوم شد

زندانی سیاسی سید محمد حسینی که پیشتر به ۴۰ سال حبس محکوم شده و این حکم توسط دیوان عالی نقض شده بود، اکنون به ۸ سال تبعید در شهرستان هریس محکوم شده است.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، به نقل از هه‌نگاو، زندانی سیاسی سید محمد حسینی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ۸ سال زندگی در تبعید در شهرستان هریس واقع در نزدیکی تبریز محکوم شد.

این زندانی سیاسی در خردادماه ۱۴۰۰، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی، از بابت اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران، به ۴۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و به زندان مرکزی ارومیه تبعید شده بود.

محکومیت ۴۰ سال حبس برای آقای حسینی، در آذرماه ۱۴۰۰، بدلیل نقص تحقیقات، توسط دیوان عالی نقض و جهت رسیدگی دوباره به دادگاه صادر کننده یعنی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد ارجاع داده شد.

بر اساس این گزارش زندانی سیاسی سید محمد حسینی همچنان در زندان مرکزی نقده محبوس است و آزاد نشده است. اما قرار است که در آینده ای نزدیک آزاد شده و به شهرستان هریس تبعید شود.

در این گزارش آمده است که سید محمد حسینی پیشتر عضو حزب دمکرات کردستان ایران بوده و روز سه شنبه ۱۹ دی ۹۶، پس از جدا شدن از این حزب به نقده بازگشته بود.

سید محمد حسینی پس از بازگشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از آن زمان محروم از حق مرخصی در زندان مرکزی نقده محبوس بوده است.

گفته میشود مسئولان زندان نقده برای آزادی موقت وی درخواست وثیقه سنگین ۱۰ میلیارد تومانی کرده بودند که بدلیل عدم توانایی مالی خانواده آقای حسینی برای پرداخت مبلغ درخواستی، این زندانی سیاسی حتی در زمان شیوع بیماری کرونا از داشتن حق مرخصی محروم بوده است.