زندانی سیاسی حمیدرضا امینی بدون درمان به زندان بازگردانده شد

 

صبح امروز چهارشنبه ۱۹اردیبهشت ۹۷، زندانی سیاسی حمیدرضا امینی که به همراه چند زندانی بیمار عادی برای درمان چشم به بیمارستان فارابی اعزام شده بود؛ بدون درمان به زندان بازگردانده شد.

در این بیمارستان کادر بیمارستان اعلام کردند که با توجه به اینکه زندان تهران بزرگ با این بیمارستان هیچ هماهنگی  نکرده و نمیتوانند درمان این زندانی را تقبل کنند.

به همین دلیل زندانیان بدون درمان و ویزیت پزشکان به  زندان بازگردانده شدند.

حمیدرضا امینی از بیماری ضعف دید چشم و همچنین درد بسیار از ناحیه زانوهایش در زندان رنج می برد.

زندان بزرگ تهران که چندین هزار زندانی را در در خود جای داده است. دارای کادر پزشکی که پاسخگوی مشکلات زندانیان باشد برخوردار نیست.

همین منبع گفت: کل کارهای پزشکی بیمارستان را به پیمانکار داده اند که بهیچوجه رسیدگی وجود ندارد.

برای مثال هر زندان باید پزشک متخصص داشته باشد. اما زندان تهران بزرگ با توجه به دوری از تهران و قرار داشتن در بیابانهای تهران، فاقد امکانات پزشکی و پزشک متخصص می باشد.

حمید رضا امینی که در دنیای مجازی با نام مستعار «آریو برزن» شناخته میشود، ظهر روز ۱۱ آذر ماه سال در منزل بازداشت و به زندان منتقل گردید.

مامورین امنیتی سپاه که متشکل از پنج مرد و یک زن بودند، کلیه وسایل شخصی شامل گوشی های موجود در خانه همراه با حافظه های خارجی آن را ضبط و همراه خود به مراکز امنیتی منتقل نموده اند.