زندانیان زن سیاسی اوین در حال افزایش است

زندانیان زن سیاسی اوین در حال افزایش است

نرگس محمدی

فعالین حقوق‌بشری دربرابر نقض حقوق زندانیان سکوت نکنند

این روزها در بند زنان زندان اوین بیش از ۵۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در حال گذراندن دوران حبس خود هستند و روز به روز بر تعداد ایشان افزوده می‌شود. این تعداد زندانی از گرایش‌های مختلف سیاسی و عقیدتی در تاریخ این بند بی‌سابقه بوده و هیچ‌گاه تعداد زندانیان بند زنان زندان اوین حتی در اوج اعتراضات نیز به این میزان نبوده است.

این نشانه‌ای از شدت گرفتن سرکوب حکومت است که روز به روز بیشتر می شود و تمام آحاد جامعه را هدف قرار داده است. این تعداد زیاد زندانی در حالی که در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شوند که در روزهای اخیر بیماری کرونا مجدداً شیوع پیدا کرده است.

تست تعدادی از زندانیان مثبت شده و تعدادی دیگر نیز علائم بیماری کرونا را به طور کامل دارند، هرچند از ایشان تست گرفته نشده است. اولین اقدام در مورد بیماری کرونا جداسازی بیماران از افراد سالم و اعمال قرنطینه است اما در عمل با توجه به تعداد بالای زندانی و فضای کوچک بند امکان قرنطینه به هیچ عنوان وجود ندارد. همچنین تاکنون زندانیان مبتلا به کرونا به مرخصی نیز اعزام نشده‌اند و این امر نشان از بی توجهی کامل به وضعیت سلامت زندانیان و حفظ جان ایشان را دارد.

مقام های قضایی و امنیتی سال‌هاست حقوق زندانیان را نقض می‌کنند که در ایام اخیر سطح و میزان نقض حقوق بشر شدت بیشتری یافته است. عدم اعزام زندانیان مبتلا به کرونا به مرخصی می‌تواند باعث به خطر انداختن جان ایشان و دیگر زندانیان شود.

وظیفه فعالین و سازمانهای حقوق بشری است که در مقابل نقض حقوق اولیه زندانیان سکوت نکرده و از حقوق قانونی زندانیان سیاسی و عقیدتی و حق سلامتی ایشان دفاع کنند و حاکمیت را وادار به رعایت حقوق بشر کنند.