زم اعدام شد/تحویل زم به جمهوری اسلامی نتیجه معامله دولت فرانسه و جمهوری اسلامی؟

نام:روح الله زم/ جرم:حرف زدن علیه خامنه ای/ حکم: اعدام
قابل توجه حرررامزادگانی چون ظریف که میگوند جمهوری اسهالی بزرگترین دموکراسی خاورمیانه است. این سزای حرف زدن یک نفر علیه خامنه ای بود.

با کمال تاسف و تاثر عمیق روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، بامداد شنبه بیست و دوم آذر ماه بدست جلادان جمهوری پلید آخوندی اعدام شد.
قطعا خون به ناحق ریخته شده روح الله بر عزم ما برای مبارزه تا نابودی حکومت ضحاک خواهد افزود و از امروز محکم تر و مصمم تر از گذشته برای نابودی رژیم منحوس خامنه ای قدم خواهیم برداشت.