زخمی شدن سە کولبر دیگر در مرزهای نوسود

نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای نوسود بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و سە کولبر را زخمی کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٥ شهریور ٩٩ (٢٦ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای مرزبانی ایران در مرزهای نوسود بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و سە کولبر را زخمی کردەاند.

خبرنگار هەنگاو در نوسود هویت این سە کولبر را ”قانع بهرامی“ ٢٧ سالە و اهل ثلاث‌باباجانی، علی رنجبر اهل روستای میانە از توابع مریوان و یک کولبر با نام کوچک ”ناجی“ اهل روستانی ”وسنە“ از توابع مریوان اعلام کردە است.

این سە کولبر جهت مداوا بە مراکز درمانی شهر پاوە منتقل شدە و هم اکنون تحت مراقبت های پزشکی قرر دارند.