رژیم ایران و رتبه سوم جاسوسی در سوئد

رژیم ایران و رتبه سوم جاسوسی در سوئد

پلیس امنیت سوئد «سپو» در گزارش سالیانه خود از رژیم ایران به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی علیه سوئد یاد کرده است.

به گزارش سایت “خبر سوئد”، در این گزارش که هر سال به دست کارشناسان پلیس امنیت تهیه میشود، اهم فعالیت های این سازمان در سالی که گذشت و همچنین مقالات و نوشته ها، توصیه ها و تحلیل های کارشناسی این سازمان امنیتی نیز منتشر میشود و در اختیار عموم قرار میگیرد.

سپو در گزارش سال ۲۰۱۹ خود افزایش جاسوسی کشورهای شرقی از سوئد را یکی از چالش های مهم امنیتی جاری میداند و بر اساس مجموع رخدادهایی که در سال گذشته رصد نموده است، از کشورهای روسیه و چین و ایران به عنوان بزرگترین تهدیدهای امنیتی علیه سوئد نام برده است؛ این سازمان اتهاماتی مختلف از جمله تلاش این کشورها برای سرقت تکنولوژی، جاسوسی و ایجاد اختلالات سایبری را متوجه دولت های حاکم بر این سه کشور می داند.