روشن فکری دینی (ماله کشی) چیست ؟!

امروز ما به طور کلی با دو دسته از مسلمنان مواجهیم دسته اول که بدون هیچ خجالتی به بیان و انجام اعتقادات خود می پردازند و گروه دوم که از ترس  افکار عمومی  پی در پی دست به توجیح کردن احکام دین خود می زنند.
برخی به اشتباه گره دوم را دست کم میگیرند ولی در حقیقت هر دو گروه به یک اندازه خطرناک هستند, گروه اول هیج رودربایستی در  بریدن سر “کافران” و ازدواج با دختر 9 ساله و برده داری جنسی و تجوز به اسرای جنگی و ….  ندارند .
گروه دوم این رفتار را توجیح میکند و با زیبا جلوه دادن توحش دین مبین اسلام به کارخانه ای برای جذب و تولید گروه اول مبدل می شوند, این روشن فکران دینی همواره تلاش میکنند با استناد به برخی از قوانین اسلام  و صرف نظر از بسیاری دیگر از قوانین وحشیانه اسلام آن را دین صلح معرفی!!! کنند و بعضی مواقع در مقابل  قسمت های زشت و زننده اسلام می گوییند که اسلام واقعی این نیست !! و بسیاری از این قبیل توجیحات وقیحانه برای ماله کشی قوانین غیر انسانی قرآن.
ولی در حقسقت بیشتر احکام دین اسلام زن ستیز, ضد انسانی و وحشیانی هستند که در مقالات گذشته به برخی از انان مثل پدوفیلی در اسلام, برده داری جنسی و … پرداختیم. در این جا روشنفکر دینی (ماله کش) مجبور است برای  بزک کردن چهره کریه اسلام وارد عمل شود و با صغرا و کبرا بافتن سعی کند افکار پوسیده اسلامی را معاسر نگه دارد و به هر دری میزند که آهنگ گوش خراش شریعت را با ریتم زندگی امروزی همنواخت کند.
برای مثال در دهه 40 و 50 شمسی علی شریعتی و مسعود رجبی با پیوند زدن اسلام و مارکسیسم موفق شدند  کسب و کار دین را بین جوانان و دانشجویان سکه کند و حکومت وحشیانه علی را به عنوان “عدالت اسلامی” یا “جامعه بی طبقه توحیدی” به عده ای قالب کند.
یا مثلا مهدی بازرگان که در کتاب «عشق و پرستش یا ترمودینامیک انسان» بسیار سعی کرده متون اسلامی را به فیزیک ارتباط دهد !!!
این شیادان افکار پوسیده اسلامی خود را با اندیشه های نو مخلوط کرده و با بسته بندی جدید روانه بازار کردند.
شریعتی چنین می‌گوید:
“… سوسیالیسم راستین، که جامعه‌ای بی‌طبقه می‌سازد، بدون مذهب ممکن نیست. زیرا انسان‌ها اگر به مرحله‌ای از رشد اخلاقی و کمال معنوی نرسند که بتوانند به خاطر برابری انسان‌ها از حق خود چشم پوشند و به مرحلهٔ ماوراء مادی «ایثار» برسند، جامعه‌ای برابر را نمی‌توان ساخت. زیرا حق‌ها هرگز برابر نیست و ماتریالیسم، جبراً به اندویدوئالیسم می‌انجامد و برعکس، مذهب نیز تا جامعه‌ای از بند افزون‌طلبی مادی و استثمار و تضاد طبقاتی رها نشده‌است، نمی‌تواند تحقق یابد. چه، تنها در چنین جامعه‌ای است که انسان رها شده از بند تنازع مادی، مجال آن را می‌یابد که از بیماری شیء شدن در نظام ماشینیسم و سرمایه‌داری، یا از خود بیگانه شدن در برابر بت پول و مصرف و گرگ‌ومیش شدن در رابطهٔ طبقاتی [نجات] یابد …
و در نتیجه، تکامل ذاتی خود بپردازد و خلق‌وخوی خدا را گیرد و جانشین خدا در طبیعت گردد و این‌ها است دعوت‌های نهایی مذهب، که تنها در جامعه‌ای بی‌طبقه، که بر اساس «کتاب و ترازو و آهن» استوار است، نه جهل و تبعیض و ضعف، می‌تواند تحقق عینی یابد و تحقق توحید در زندگی بشری، این است.”
نمونه ایی از مهملات بازرگان:
برخی دیگر از ماله کشان معتقدند  بعضی از  قوانین اسلام قدیمی هستند  و فکر میکنند حق انتخاب بین قوانین را دارند یا برخی قوانین پوسیده اسلام را عرفی می دانند که مطابق زمان قابل تغییر هستند.
ما اینجا می خواهیم با استناب به خود قرآن ببینیم که ایا مسلمانان امروزه میتوانند  از برخی قوانین اسلام صرف نظر کرد یه باید همه انرا به صورت کامل اجرا نمایند.
 روشنفکری دینی از نظر قرآن:
-گویید که ما (مسلمین) ایمان به خدا آورده‌ایم و به آن کتابی که بر پیغمبر ما فرستادند و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان او نازل شده و به آنچه به موسی و عیسی داده شده و هم به آنچه به پیغمبران از جانب خدا داده شده، به همه عقیده‌مندیم و میان هیچ یک از آنان فرق نگذاریم و تسلیم فرمان او هستیم. 
(آیه 136 سوره بقره)
-من فقط فرمان یافته ام که پروردگار این شهر را که آن را بسیار محترم شمرده و همه چیز در سیطره مالکیّت و فرمانروایی اوست، بپرستم و فرمان یافته ام که از تسلیم شدگان [فرمان ها و احکام او] باشم .
(آیه 91 سوره نمل)
آنچه را از سوی پروردگارتان به جانب شما نازل شده پیروی کنید، و از معبودانی غیر او پیروی ننمایید، ولی بسیار اندک و کم، پند می گیرید.
(آیه 3 سوره اعراف)
یقیناً برای شما در [روش و رفتار] پیامبر خدا الگوی نیکویی است برای کسی که همواره به خدا و روز قیامت امید دارد؛ و خدا را بسیار یاد می کند.
(آیه 21 سوره احزاب)
هر که رسول را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده، و هر که مخالفت کند (کیفر مخالفتش با خداست و) ما تو را به نگهبانی آنها نفرستاده‌ایم.
(آیه 80 سوره نساء)
و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد هنگامی که خدا و پیامبرش کاری را حکم کنند برای آنان در کار خودشان اختیار باشد؛ و هرکس خدا و پیامبرش را نافرمانی کند یقیناً به صورتی آشکار گمراه شده است.
(آیه 36 سوره احزاب)
هر کس پس از روشن بودن راه حق بر او، با رسول او به مخالفت برخیزد و راهی غیر طریق اهل ایمان پیش گیرد وی را به همان (طریق باطل و راه ضلالت) که برگزیده واگذاریم و او را به جهنم درافکنیم، که آن مکان بسیار بد منزلگاهی است.
(آیه 115 سوره نساء)
 
-که هرگز از پیش و پس (گذشته و آینده حوادث عالم) باطل بدان راه نیابد (و تا قیامت حکومت و حکمتش باقی است) زیرا آن فرستاده خدای (مقتدر) حکیم ستوده صفات است.
(آیه 42 سوره فصلت)
-اما این شما هستید که یکدیگر را می‌کشید و جمعی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می‌کنید؛ و در این گناه و تجاوز، به یکدیگر کمک می‌نمایید؛ (و اینها همه نقض پیمانی است که با خدا بسته‌اید) در حالی که اگر بعضی از آنها به صورت اسیران نزد شما آیند، فدیه می‌دهید و آنان را آزاد می‌سازید! با اینکه بیرون ساختن آنان بر شما حرام بود. آیا به بعضی از دستورات کتاب آسمانی ایمان می‌آورید، و به بعضی کافر می‌شوید؟! برای کسی از شما که این عمل (تبعیض در میان احکام و قوانین الهی) را انجام دهد، جز رسوایی در این جهان، چیزی نخواهد بود، و روز رستاخیز به شدیدترین عذابها گرفتار می‌شوند. و خداوند از آنچه انجام می‌دهید غافل نیست.
(آیه 85 سوره بقره)
با توجه به این ایات قرآن که مبنی بر پیروی کامل و بدون چون و چرا از کلام الهی و محمد فرستاده خدا هستند و باید این را در نظر داشته باشیم که قران و پیامبر برای هدایت انسان ها امده اند پس تمام گفته ها و کردار و سنت های انها برای “تعالی بشر” امده اند و با توجه به این که در باور مسلمانان محمد خاتم پیامبران است و نبوت با او پایان یافته پس تعالیم و سنت های او برای همه زمان هاست.