رضا نيسى

احراز هويت شهيد ديگرى از شهروندان عرب اهوازى

‏⁧ رضا نيسى⁩، نوجوان ۱۶ ساله فرزند عطيه از اهالى منطقه گرانه(پاستوريزه) شهر اهواز در تظاهرات آبان ماه در منطقه زرگان شمال شهر اهواز در روز شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸ جان خود را در راه آزادى از دست داد.

رضا نيسى بعد از تعقيب توسط مزدوران خامنه‌اى در مقبره منطقه گرانه زرگان خ ۱۰ توسط نيروهاى سپاه محاصره و با شليک تير مستقيم به شهادت مى‌رسد.

همراه رضا نيسى بيش از ده نفر در همان روز مجروح مى‌شوند.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن: