رضا زارعی جهت تحمل حبس به زندان منتقل شد

رضا زارعی، فعال ترک (آذربایجانی) که توسط دستگاه قضایی به احکام زندان محکوم‌شده بود، روز گذشته در مراجعه به شعبه ۱۱ اجرای احکام دادسرای تبریز بازداشت و جهت تحمل محکومیت سه ماه ویک روز حبس تعزیری خود به زندان تبریز منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸، رضا زارعی در مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای تبریز توسط ضابطین قضایی بازداشت و جهت تحمل محکومیت خود به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

پیش‌تر و بر اساس احضاریه‌ای که روز ۲۵ مهرماه به‌دست این شهروند ساکن تبریز رسیده بوده از وی خواسته‌شده بود تا ظرف مدت پنج روز در شعبه ۱۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تبریز جهت تحمل محکومیت حاضر شود.

دادگاه بدوی این شهروند روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان تبریز برگزار و آقای زارعی بابت اتهامات “تخریب تابلوهای اشخاص حقیقی”، “فعالیت علیه نظام”، “تشکیل گروه و دسته به‌منظور برهم زدن امنیت کشور” و “اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور” به شش ماه زندان محکوم شد.

جلسه رسیدگی به اتهامات آقای زارعی، صبح روز دوشنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹٨، در شعبه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی برگزار شده بود و محکومیت این شهروند از شش ماه زندان به سه ماه و یک روز کاهش یافت.

آقای زارعی، درتاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ در تبریز توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر و پس از ۱۷ روز بازداشت در اداره اطلاعات و ۳ روز حبس در زندان مرکزی تبریز با وثیقه ۵۰میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.