رستم قاسمی هنوز نیامده جعل و فریب را شروع کرد

رستم قاسمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، در نشست خبری اعلام کاندیداتوری‌اش حتی لوگوی خبرگزاری قوه‌قضایی، میزان، را هم جعل کرده بوده است. قبلا خبرگزاری‌های مهر و راه دانا اعلام‌کرده‌بودند در این نشست خبری نبوده‌اند ولی میکروفن‌شان با آرم جعلی حاضر بوده!