رحیم امین آبادی

⚫️ جانباخته راه آزادی «رحیم امین آبادی» در فردیس کرج به دست نیروهای یگان ویژه در ناحیه مقاومت منظریه در خیابان به ضربه ۲ گلوله به پا شهید شد.

وی قهرمان بدنسازی کشور بود.

?روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن?