راه که بیفتیم ترسمان می ریزد

عکسها و فیلم‌ها را دیدید؟ یکطرف براندازان پرشور، شجاع و با امید به آینده و طرف دیگر مزدوران پریشان، پراسترس و ترسان از آینده. اینبار آنها سعی در پوشاندن صورتهای خود داشتند و براندازان برعکس، بدون ترس سعی می‌کردند دیده شوند.
راه که بیفتیم ترسمان می ریزد.

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش

بیشتر بخوانید