راهپیمایی در خیابان فاطمی تهران با شعار عزاعزاست امروز – مالباختگان مؤسسات مالی

تظاهرات و راهپیمایی در خیابان فاطمی تهران

امروز دوشنبه ۱۹خرداد ۹۹، سپرده‌گذاران کاسپین به همراه سپرده‌گذاران سایر مؤسسات مالی اعتباری در مقابل دادسرای جرایم پولی و بانکی در خیابان فاطمی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع همچنین مال غارتشدگان با دادن شعارهای عزا عزاست امروز روز عزاست امروز زندگی ما مردم روی هواست امروز به راهپیمایی در خیابان فاطمی تهران پرداختند.

تجمع برگزار شده از یک ماه قبل به غارت شدگان فراخوان داده شده بود و امرزو با جمعبت انبوهی از مردان و زنان مسن ایرانی که تمام هستی و سرمایه‌شان را سپاه پاسداران و دولت روحانی به باد داده‌اند برگزار شد.

بر این اساس قرار شد مالباختگان و سپرده‌گذاران کاسپین به همراه سپرده‌گذاران سایر مؤسسات مالی اعتباری این بار به‌صورت جمعی متشکل از کلیه مطالبه‌گران (کاسپین، آرمان وحدت، البرز ایرانیان، افضل توس، ثامن‌الحجج و طلای شادی) در تجمع شرکت کنند .

دادن شعار پرداخت نصفه نیمه توسط غارت شدگان (کاسپین، آرمان وحدت، البرز ایرانیان، افضل توس، ثامن‌الحجج و طلای شادی)

حق و حقوق ملت، خدا بیا حمایت

داد ما رو شنیدی چرا جواب نمیدی؟

مال غارت شدگان با خود تراکتها و پارچه نویسی هایی حمل میکردند که مطالبات خود را روی آن نوشته بودند:

دستهای پشت‌پرده .، با پول ما چه کر ده
کشور ما دزد خونه‌اس ، توی جهان نمونه ‌است

می جنگم ، می میرم، پولم رو پس می‌گیرم
داد ما رو شنیدید؟، چرا جواب نمی‌دید؟
عزا عزا است امروز، زندگی ما مردم روی هواست امروز